Branding is hoe je als organisatie naar voren komt in een media artikel. Onze analisten kijken naar onder andere de volgende criteria:

  • Wordt de organisatie genoemd in de titel of samenvatting?
  • Worden er foto’s gebruikt waarop de organisatie te herkennen is?
  • Hoe vaak wordt de organisatie genoemd?

Een goede branding is te herkennen aan deze aspecten. Veel organisaties sturen hier ook op naast sentiment, bereik en advertentiewaarde.