Omgevingsanalyse

Wat is een omgevingsanalyse?

Omgevingsanalyse is het proces van het verzamelen, interpreteren en evalueren van informatie over een bepaald gebied of een bepaalde situatie, met als doel om te begrijpen wat er in die omgeving aan de hand is en hoe deze kan worden beïnvloed of gemanipuleerd.

Een omgevingsanalyse kan worden gebruikt om beslissingen te nemen of om een bepaald doel te bereiken.

Een omgevingsanalyse kan zowel externe factoren (zoals politieke, sociale, economische en technologische factoren) als interne factoren (zoals de capaciteiten en beperkingen van een organisatie) in kaart brengen.

Hoe voer je een omgevingsanalyse uit?

De volgende stappen dienen gevolgd te worden bij het uitvoeren van een omgevingsanalyse:

  1. Identificeer de relevante omgevingsfactoren: Maak een lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op de organisatie, zoals politieke, economische, sociale, technologische, milieugerelateerde en juridische factoren.
  2. Verzamel informatie over de omgeving: Zoek naar informatie over deze factoren uit verschillende bronnen, zoals nieuwsartikelen, rapporten, onderzoeken en cijfers.
  3. Analyseer de informatie: Gebruik de verzamelde informatie om de kansen en bedreigingen voor de organisatie te identificeren en om te bepalen hoe de organisatie het beste kan reageren op deze factoren.
  4. Maak een samenvatting: Maak een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van de omgevingsanalyse.
  5. Maak een plan: Gebruik de bevindingen van de omgevingsanalyse om een plan te maken voor hoe de organisatie het beste kan reageren op de kansen en bedreigingen in haar omgeving. Dit kan bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van een strategie voor de toekomst of het nemen van beslissingen over hoe de organisatie zich zal ontwikkelen.

Houd er rekening mee dat omgevingsanalyses continu moeten worden geüpdatet om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt gebruikt om beslissingen te nemen, relevant en accuraat blijft.

Vakbladen

Voordelen:

Snelle en accurate dataverzameling van jouw omgeving

Grondige analyse op de variabelen

Inzichten en advies om te anticiperen en sturen

Media analyse

Welke organisaties maken gebruik van een omgevingsanalyse?

Organisaties in verschillende sectoren en van verschillende groottes kunnen gebruikmaken van een omgevingsanalyse. Dit kan helpen bij het maken van strategische beslissingen en het ontwikkelen van een plan voor de toekomst. Hier zijn enkele voorbeelden van organisaties die omgevingsanalyses kunnen gebruiken:

  • Bedrijven: Bedrijven kunnen gebruikmaken van omgevingsanalyses om te bepalen hoe ze het beste kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden en om te bepalen hoe ze hun producten en diensten kunnen aanpassen aan de behoeften van hun klanten.
  • Non-profit organisaties: Non-profit organisaties kunnen gebruikmaken van omgevingsanalyses om te bepalen hoe ze het beste kunnen reageren op veranderende behoeften en omstandigheden in de gemeenschappen waarin ze werken.
  • Overheid: Overheden kunnen gebruikmaken van omgevingsanalyses om te bepalen hoe ze het beste kunnen reageren op veranderende politieke, economische en sociale omstandigheden en om te bepalen hoe ze hun beleid kunnen aanpassen aan de behoeften van hun burgers.
  • Internationaal werkende organisaties: Internationaal werkende organisaties kunnen gebruikmaken van omgevingsanalyses om te bepalen hoe ze het beste kunnen reageren op veranderende politieke, economische en culturele omstandigheden in de landen waar ze actief zijn.

Kortom, omgevingsanalyses kunnen nuttig zijn voor organisaties in bijna elke sector en op bijna elk niveau.

Benieuwd wat Monalyse voor jou kan betekenen?