Algemeen

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Monalyse B.V. streeft naar het geven van correcte en actuele informatie.
Monalyse B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud op de website;

Monalyse B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen;

Monalyse B.V. is niet aansprakelijk voor schade:
a. Toegebracht door de website.
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website.
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website.
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

Monalyse B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, kunt u contact met ons opnemen via 010 - 4337292.

We gebruiken cookies voor een optimaal gebruik van deze website. Door de website te gebruiken stemt u hiermee in.
Sluit deze melding

Ja, graag maak ik een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Bent u benieuwd wat wij bij Monalyse voor u kunnen betekenen? In een kennismakingsgesprek leggen wij haarfijn uit wat er allemaal mogelijk is om uw vraagstuk op te lossen.

Laat ons weten hoe we met u in contact kunnen komen