Mag ik een artikel uit de krant zomaar delen volgens de auteurswet?

Nee, het delen van een artikel uit een krant zonder toestemming van de auteur of uitgever is in strijd met de auteurswet. De Auteursrecht beschermt het werk van auteurs en geeft hen het exclusieve recht om hun werk te reproduceren, te verspreiden en te vertonen. Het delen van een artikel zonder toestemming kan leiden tot een boete of een rechtszaak.

Wat is de auteurswet dan en waarom is die belangrijk voor media monitoring?

De Auteurswet is een wet in Nederland die de rechten van auteurs regelt. Deze wet beschermt de intellectuele eigendom van auteurs, waaronder het exclusieve recht om hun werk te reproduceren, te verspreiden en te vertonen. Dit geldt voor allerlei soorten werken, zoals boeken, foto’s, muziek, film, software maar ook voor krantenartikelen, artikelen op websites en in vakbladen en magazines.

De auteurswet is belangrijk voor media monitoring omdat het bedrijven en organisaties helpt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom het gebruik van intellectueel eigendom. Media monitoring biedt een manier om te monitoren hoe een organisatie wordt afgebeeld in de media, waaronder artikelen en berichten in kranten, tijdschriften, televisie, radio, online nieuwssites en sociale media. Het is belangrijk om te weten of het gebruik van deze media in overeenstemming is met de auteurswet om te voorkomen dat het bedrijf in moeilijkheden komt.

Bedrijven en organisaties die media monitoring gebruiken, kunnen ook gebruik maken van licenties om te voldoen aan de auteurswet, zoals licenties voor het gebruik van foto’s, video’s en andere media. Dit kan hen helpen om te voldoen aan de auteurswet en tegelijkertijd de media te gebruiken die zij nodig hebben voor hun bedrijf of organisatie.

Wat verandert er in 2023?

De auteurswet wordt in 2023 meer gehandhaafd en uitgevers zien we in toenemende mate hun content aanbieden via licenties. Om in 2023 content te monitoren, van kranten zoals de Telegraaf, het Leids Dagblad, tijdschriften als Privé en Vrouw, maar ook websites als Dumpert.nl of Speurders.nl moet er een licentie aangeschaft worden. Deze media vallen namelijk allemaal onder de uitgever Mediahuis. Deze uitgever biedt de content voor media monitoring aan middels licenties.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn media monitoring voldoet aan de wetgeving?

Wil jij berichtgeving over jouw organisatie, bepaalde thema’s of concurrenten in de media monitoren en er zeker van zijn dat je aan de wet voldoet? Via Monalyse Media Monitoring draag je automatisch en gemakkelijk af voor de d.m.v. licenties voor het gebruik van auteursrechthebbende content. Neem contact met ons op met een van onze accountmanagers voor een vrijblijvend gesprek: Freek Hordijk via freek.hordijk@monalyse.com of 06-86867153.

Media monitoring van Monalyse kan ook voor andere doeleinden worden ingezet. Zo is het ook mogelijk om PR-campagnes, persberichten, relevante onderwerpen en merkreputatie te monitoren. Bekijk de website voor meer informatie.