De (wo)man versus de computer, zo kan de strijd tussen de handmatige en de automatische analyse ook wel worden genoemd. Analyse vormt het kernonderdeel bij mediamonitoring en het in kaart brengen van de reputatie van een klant. De twee soorten analyses die Monalyse haar klanten aanbiedt zijn de automatische analyse en de handmatige analyse. In deze blogpost duiken we in de verschillen en beantwoorden we de vraag: welke van de twee analyses is beter?

De automatische computer

Het grootste verschil tussen de automatische analyse en de handmatige analyse is wie het werk doet. De automatische analyse wordt gedaan door ‘de computer’, in het geval van Monalyse, de intelligente software die automatisch berichten leest. De software herkent dan verschillende woorden en thema’s in de berichten, vervolgens worden deze ingedeeld aan de hand van de vooraf gekozen analyse-criteria. In de dashboards worden de resultaten gepresenteerd. Deze automatische analyses gebeuren grotendeels zonder tussenkomst van een media analist. Met andere woorden, de computer met zijn kunstmatige intelligentie is hier de baas.

De analist achter de cijfers

Bij een handmatige analyse staat niet de computer maar de media analist centraal. De berichten die in Monalyse binnenkomen worden door onze media analisten met een kritische blik gelezen en beoordeeld op basis van criteria die in overleg met de klant zijn bepaald. Je kan hierbij denken aan aspecten als het sentiment, het tonen van leiderschap en het mediagezag. De opties voor de te analyseren thema’s zijn klant-specifiek en kunnen zo uitgebreid als wenselijk worden opgesteld. Deze manier van analyseren geeft mediamonitoring een menselijke touch, waarbij nauwkeurigheid, consistentie en wetenschappelijke verantwoording een grote rol spelen. Onze analyses zijn zo van hoge kwaliteit en voldoen aan de standaarden van brancheorganisatie AMEC.

Wat werkt voor jou?

Nu vraag je je ongetwijfeld af: welke van de twee manieren van analyseren is beter geschikt voor het in kaart brengen van de mediareputatie van mijn organisatie? Het simpele antwoord is dat er niet per se één beter is dan de ander, bovendien is het afhankelijk van jouw gestelde PR-doelen.

In een recent onderzoek naar handmatige en automatische sentiment analyses komt naar voren dat getrainde analisten betere resultaten leveren in vergelijking met algoritmes. Ook onderzoek naar het gebruik van automatische sentiment analyses in de academische wereld raadt aan om voornamelijk handmatige sentiment analyses uit te voeren. De reden is dat automatische analyses, vergeleken met handmatige analyses, soms onbetrouwbaar kunnen zijn. Sarcasme kan bijvoorbeeld lastig door een computer worden herkend.

De automatische analyse heeft daarentegen als grootste voordeel dat veel data snel kan worden verwerkt. Bij Monalyse hebben we daarom gekozen om sentiment van social media standaard met gebruik van automatische analyse te bepalen. Onderzoek naar de toepassing van automatische sentiment analyse op Twitter berichten concludeert dat het proces met de juiste criteria en zoektermen ook nauwkeurig kan zijn. Nieuwsmedia bevat in de meeste gevallen veel meer tekst dan social media, maar het volume van het aantal berichten is lager. Hierdoor is de kwaliteit van een handmatige sentimentsanalyse van grote meerwaarde voor nieuwsmedia. Automatische analyse kan in sommige gevallen voor het analyseren van nieuwsmedia een uitkomst zijn, echter het analyseren van kwalitatieve waardes zoals sentiment valt hier niet onder.

Of een automatische of handmatige analyse het beste is voor jouw PR-doelen, is dus afhankelijk van de wensen en verwachtingen die spelen. Samen met jou kunnen we kijken naar wat de beste resultaten oplevert voor jouw organisatie.

De toekomst van analyses

Het vooruitzicht op de nauwkeurigheid van technologische vooruitgang wekt misschien de vraag of automatische analyse de toekomst van mediamonitoring is? Terugkijkend naar de digitale revolutie van de afgelopen jaren hebben nieuwe technologieën onze samenleving voor altijd veranderd. Wat de technologische toekomst voor de mediamonitoring sector gaat brengen, valt nog niet te zeggen. Wat we wel weten, is dat de strijd tussen (wo)man en computer op het gebied van mediamonitoring zeker nog niet is gestreden.

Benieuwd welke bijdrage Monalyse kan leveren voor jouw organisatie op het gebied van mediamonitoring en -analyses? Neem dan contact op met Freek Hordijk: freek.hordijk@monalyse.com.