Minder publiciteit voor Clinton’s inhoudelijke campagne.

Donald Trump domineerde ook in de maand mei de Nederlandse online media. De Republikeinse kandidaat werd in maar liefst 69% van alle Nederlandse online nieuwsberichten genoemd, een stijging van 16% ten opzichte van de voorgaande maand. Dit blijkt uit de ‘USA 2016 Monitor’, een inventarisatie die media-analisten van Monalyse uitvoerden in opdracht van Sterk Werk Communicatie & Content Marketing.

De Nederlandse media hielden zich vorige maand vooral bezig met de inhoud van Trump’s campagne, in het bijzonder zijn controversiële uitspraken in interviews en via social media. Thema’s als klimaat en milieu, familiewaarden, zorg, onderwijs en zelfs gelijkheid worden in de Nederlandse online media momenteel vooral in verband gebracht met Trump.

Publiciteit Clinton over strijd Sanders

Aan de Democratische zijde werd Hillary Clinton in de Nederlandse nieuwsmedia vooral in verband gebracht met haar strijd met Bernie Sanders. De inhoudelijke onderwerpen van haar campagne kwamen minder aan bod, vermoedelijk omdat Clinton zich in haar campagne vooral moest richten op het winnen van de Democratische nominatie. Nu ook aan het Democratische front de strijd aan zijn einde lijkt te komen, is de verwachting dat het aandeel van Clinton in Nederlandse online berichtgeving gaat stijgen. In mei werd zij nog in 14% van alle verkiezingsberichten genoemd, een daling van 4% ten opzichte van de voorgaande maand. Niet alleen in de Nederlandse online nieuwsartikelen, maar ook op Nederlandse social media blijft Trump ver voor op Clinton. Waar Trump 75% van alle verkiezingsaandacht op social media op zijn naam mag schrijven, kreeg Clinton slechts 15% van de publiciteit toebedeeld. Ook hier is de verwachting dat Clinton’s aandeel de komende maanden toeneemt, wanneer zij en Trump de degens officieel met elkaar kruisen. Trump heeft hier al een voorzet op genomen door Clinton herhaaldelijk te confronteren met het beruchte email schandaal. Dat Clinton nu de tegenaanval heeft ingezet is al gebleken, nadat zij in juni haar tegenstander publiekelijk opdroeg om zijn Twitter-account te verwijderen.

Over de inventarisatie

Monalyse inventariseerde gedurende de periode 1 maart tot en met 31 mei 2016 berichten van Nederlandse redactionele online media en social media over de kandidaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In de analyse zijn Hillary Clinton en Bernie Sanders, Ted Cruz, Marco Rubio en Donald Trump meegenomen. Voor een zuivere telling wordt een bericht alleen aan een kandidaat toegewezen indien hij of zij in de kop van het bericht staat of wanneer de kandidaat tweemaal wordt genoemd. Dit betekent ook dat sommige berichten die wel relevant zijn, niet worden meegenomen. Voor de analyse van online berichten zijn alleen berichten van nieuwssites meegenomen. De berichten van online nieuwsmedia zijn handmatig gecontroleerd op relevantie, de social media berichten niet. De inventarisatie leverde in mei 949 berichten van nieuwsmedia en 5.923 postings op social media op.